FoU primärvård

Det finns fyra lokala FoU-centrum inom Västra Götalandsregionens primärvård, där du som arbetar inom offentlig eller privat primärvård kan få stöd vid planering och genomförande av FoU-arbeten. Vi samverkar på så väl regional som nationell nivå. Våra FoU-centrum fungerar också som kansli för de lokala FoU-råden och är samlokaliserade med lokalkontor för Folktandvården FoU och Studierektorsenhet primärvård. Du hittar mer information om våra lokala FoU-centrum via denna sidas toppmeny.

Länkbild till information om primärvårdens FoU-projekt Länkbild till information om primärvårdens publikationer Länkbild till information om Västra Götalandsregionens FoU-medel Länkbild till information om FoU-kurserTa del av information kring kommande och tidigare disputationer

 

Aktuellt

 Eventsammanställning På väg mot världsklass
I samband med tidigare symposiumarrangemang utgavs en magasinserie i såväl e-version som tryck. Du kan här ta del av  magasinen. Klicka mitt på magasin nedan för maximerad skärmvisning.


Vi har även gett ut en bok såväl som e-bok under tema som ovan. Klicka mitt på boken nedan för att komma till e-boken.


 

Annat informationsmaterial

FoU-aktiviteter