Centrala Barnhälsovården FyrBoDal

baby med stora ögonCentrala Barnhälsovården ansvarar för utvecklingen av BVC-verksamheten. Barnhälsovården ska ge stöd och fortbildning till personalen på BVC samt utveckla och delta i samarbete med övriga organisationer kring barn. 

Barnhälsovårdens personal ska hålla sig informerad om aktuell forskning och arbeta med fortlöpande metodutveckling, statistikinsamling och kvalitetssäkring. 

Inom Centrala Barnhälsovårdsteamet arbetar barnläkare, sjuksköterska, psykolog, dietist samt assistent.

 

Obs! Denna sida är för Barnhälsovårdens profession!

Handouts från En puff för språket del 1

Handouts från En puff för språket del 2

Handouts Motiverande samtal - Barn som har övervikt/fetma

Handouts Metodutbildning NYA Lätta tips

Broschyrlistan uppdaterat 20170112

Nyhetsbrev En förälder blir till (januari 2017)

EN FÖRÄLDER BLIR TILL
 – ett utvecklingsarbete för jämlikt föräldraskap

     

VAD ÄR EN FÖRÄLDER BLIR TILL? 

Under ett års tid, med start maj 2016, kommer alla professioner på BVC och familjecentraler i ditt område få möjligheten att arbeta med verktyget En förälder blir till. En förälder blir till är ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom att personalen får kunskap och möjlighet till reflektion kring bemötande, normer och kommunikation. Läs mer här.