Centrala Barnhälsovården FyrBoDal

baby med stora ögonCentrala Barnhälsovården ansvarar för utvecklingen av BVC-verksamheten. Barnhälsovården ska ge stöd och fortbildning till personalen på BVC samt utveckla och delta i samarbete med övriga organisationer kring barn. 

Barnhälsovårdens personal ska hålla sig informerad om aktuell forskning och arbeta med fortlöpande metodutveckling, statistikinsamling och kvalitetssäkring. 

Inom Centrala Barnhälsovårdsteamet arbetar barnläkare, sjuksköterska, psykolog, dietist samt assistent.

 

Obs! Denna sida är för Barnhälsovårdens profession!

1/6-2016: Uppdaterat amningssidan

Patientinfo flaskmatning ligger även under PM och riktlinjer 25/5-2016

Uppdaterad BVC-lista finns från 26/10-2015

 

Riktlinjer för komplettering av vaccinatoin för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Powerpoint från utbildningen Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod