FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

 

I Love FoU

 

Aktuellt

 • Ikonbild

  UTLYSNING! Projektmedel

  Nu är det dags att söka projektmedel från Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän. Ansökningsperiod: 1-31 oktober 2014

 • Ikonbild

  UTLYSNING! Forskningsstöd

  Du kan nu söka ekonomiskt stöd från FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Ansökningsperiod: 1oktober - 1 december 2014

 • Ikonbild FoU-anslag

  FORTE juniorforskarbidrag har tilldelats docent Kristina Holmgren

  Tidig identifiering av personer som riskerar sjukfrånvaro pga arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker för fysiska och psykiska besvär hos primärvården.

 • Ikonbild Karin Samsson

  Nypublicerad artikel!

  Karin Samsson: Physiotherapy screening of patients referred for orthopaedic consultation in primary healthcare – A randomised controlled trial.

 • Ikonbild Margareta Hellgren

  Ny artikel i Thrombosis Research

  Margareta Hellgren et al: Increased activation of blood coagulation in pregnant women with the Factor V Leiden mutation.

FoU i Sverige

Fika 
Forskningsfika!

Varje tisdag kl. 10 bjuder vi på bröd, pålägg, kaffe och te samt trevligt sällskap i konferensköket här på Kungsgatan 12, vån. 6. Alla redan på plats eller i närheten är hjärtligt välkomna! 

Program

Annat av intresse

 • IkonBild Spridning av kunskap

  Inbjudan forskardag

  - Klinisk psykologisk forskning i Västra Götalandsregionen. 14 oktober!

 • Kvalitativ analys och Grounded theory

  Praktisk kurs i kvalitativ analys och Grounded Theory för DIG som arbetar med FoU och Verksamhetsutveckling Information och anmälan ...

 • IkonBild FoU-anslag

  Forskningsanslag - Emelle Fond

  Ansökan senast 1 oktober 2014 - stödjer forskning ang. hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohuslän.

uiqt|wBuizqi5mp5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5mp5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnw}}5ow|mjwzo5x%vH%vozmoqwv5{mnw}}5ow|mjwzo5x%vH%vozmoqwv5{m