Närhälsan Skara vårdcentral har upphört

Stängningen gäller även barnavårdscentralen

Stängningen av vårdcentralen i Skara, där också BVC ingår, gäller inte Närhälsans barnmorskemottagning, rehabmottagning, dietist och ungdomsmottagning. Den verksamheten fortsätter som vanligt.

Om din journal
När din nya vårdcentral behöver dina journaler finns de tillgängliga för utlämning av Närhälsan. Ditt medgivande krävs om din nya vårdcentral inte tillhör Närhälsan. Dina journaler hos Närhälsan kommer alltid att finnas tillgängliga för utlämning.

Här finns mer information!


Närhälsan Skara barnavårdscentral har stängt

Varje vårdcentral har ett BVC. Ditt barns journaler finns tillgängliga för utlämning av Närhälsan. Ditt medgivande krävs om barnets nya BVC inte tillhör Närhälsan. Journaler hos Närhälsan kommer alltid att finnas tillgängliga för utlämning. Om du inte gör ett eget aktivt val kommer ditt barn automatiskt att listas på den vårdcentral/barnavårdcentral som ligger geografiskt närmast barnets folkbokföringsadress.

Ditt barn blir inte kallad automatiskt till BVC för nästa besök, utan att du måste kontakta ditt barns nya BVC.