Närhälsan sexualmedicinskt centrum

SMC är en mottagning med klinisk behandlingsverksamhet med fokus på sexuella frågeställningar. Mottagningen är anpassad så att alla över 23 år oavsett sexualitet, könsidentitet, genusuttryck, funktionsnivå, förutsättningar i livsvillkor, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund ska känna sig tilltalade och professionellt bemötta. På SMC arbetar vi tvärprofessionellt i team, utifrån medicinsk och psykoterapeutisk kompetens, för att främja sexuell hälsa.

Verksamhetsbeskrivning

Vi erbjuder STI-provtagning (test för sexuellt överförbara infektioner). Hos oss har du även möjlighet att genomföra snabbprovtagning för hiv med svar på 15 minuter!
Tidsbokning på nedanstående telefonnummer.

Vaccination mot hepatit B kan erbjudas till män som har sex med män

Tidsbokning på telefon 031-346 06 80 (Tele-Q)
Teltider:
Måndag, onsdag, fredag  kl 08.00 - 14.00

Öppen telefontid på telefonnumer 031- 346 06 90, tisdagar 13.00 - 14.00

ÄNDRAD TELEFONTID:
24 mars utgår öppen telefontid
25 mars utgår telefontiden
30 mars utgår telefontiden, extra telefontid 2/4 i stället, kl 8-14.


Enhetschef
Stefan Laack

Gynekolog/medicinskt ansvarig
Lene Chidekel

Leg psykolog
Maria Bäck

Socionomer
Anders Hedlund, leg psykoterapeut
Lill Molén, leg psykoterapeut, cert EMDR-terapeut

Leg barnmorskor
Ann-Kristin Bokström, sexualrådgivare
Emma Svanholm,Tjej- och Killmottagningen
Caroline Öhman,  Tjej- och Killmottagningen

Leg sjuksköterskor
Annelie Nordner,  leg psykoterapeut, sexualrådgivare
Per Andreas Persson, vidareutbildad sjuksköterska, spec sexologisk rådgivning (NACS)

Administratör
Helen Steinfeld

Undersköterska
Jorunn Luvö

 

Läs mer

Enhetschef:

Stefan Laack
 
031-3460684, 0705-617540
OBS: Ingen tidbokning eller rådgivning på dessa nummer.

uiqt|wB{|mniv5tiksH%vozmoqwv5{m{|mniv5tiksH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE