Välkommen till Närhälsan Tranemo

- din egen barnavårdscentral

 

På BVC arbetar specialistutbildade distriktssköterskor. Hit kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Vi arbetar förebyggande med stöd och information om t ex amning, kost, vaccinationer, sömnproblem, språkutveckling, uppfostran, egenvård och förebyggande av olycksfall. Vi samarbetar bland annat med förskola, dietist och kommunens socialtjänst.

Besöken är avgiftsfria, men uteblivet besök kan debiteras.

Barnavårdscentral (BVC) Tranemo

Tidsbokad mottagning
Telefon Sofia 0325-472 25, Elisabeth 0325-472 30

Barnavårdscentral (BVC) Dalstorp

Tidsbokad mottagning
Telefon Bodil 0321-601 59

Barnavårdscentral (BVC) Limmared

Tidsbokad mottagning
Telefon Bodil 0325-711 00

Barnavårdscentral (BVC) Länghem

Tidsbokad mottagning
Telefon Elisabeth 0325-472 30

 

Nyfödda

Vi erbjuder hembesök för nyfödda. Ta kontakt med oss när ni kommit hem från BB så kommer vi överens om en tid.

Hälsoundersökningar

Regelbundna hälsoundersökningar görs upp till dess att barnet börjar i förskoleklass.

Vaccinationer

Vaccinationer erbjuds enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram. Mer information om vilka vaccinationer som ingår finns på Socialstyrelsens hemsida om barnvaccinationer. Läs mer här

Om ditt barn blir sjukt

Du kan ringa oss för rådgivning, men vi tar inte emot sjuka barn. Kontakta vårdcentralen på telefon 0325-472 10 när det gäller sjuka barn som eventuellt behöver läkarkontakt. För barn under 12 mån kontakta Barnmottagningen i Ulricehamn eller Borås

Läkare

När det gäller rutinkontroller görs dessa av vårdcentralens distriktsläkare. Barnläkare Helena Desaix kommer tre gånger per termin till BVC i Tranemo för specialistkonsultation.

Föräldragrupper

Föräldragrupperna leds av BVC-sköterska och utgår från olika teman. Du får möjlighet att träffa andra föräldrar för att utbyta tankar och erfarenheter om föräldraskapet.

Psykolog

Vi samarbetar med barnhälsovårdspsykologen som kan nås via BVC vid frågor eller råd/stöd i föräldrarollen eller angående ditt barns utveckling. Besöken fordrar ingen remiss.

Föräldrastöd i Tranemo kommun

·                 MYRAN – stödgrupp för unga mammor

·                 COPE- föräldrarstöd

·                 Familjerådgivning / Föräldrarådgivning

·                 MIO – stödgrupp för barn och unga

Läs mer om föräldrastöd på Tranemo kommuns hemsida!

 

Länkar:

Information för barn och föräldrar på 1177   

Amningshjälpen

 

uiqt|wBvizpit{iv5swuu}vqsi|qwv{i%vlH%vozmoqwv5{mvizpit{iv5swuu}vqsi|qwv{i%vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE