Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (tidigare Hivprevention i Västra Götaland) har ett regionalt uppdrag som innebär att utveckla det förebyggande arbetet mot hiv/aids, STI (sexuellt överförbara infektioner), hepatit och oönskade graviditeter. Vi finns till för personal i Västra Götalandsregionen samt aktörer i frivilligorganisationer och kommuner.

Aktuellt från KSH

 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner

  31 mars 2014

  Boschyren, vars innehåll är granskat och skriven av olika experter inom området, förmedlar faktakunskap om hiv och STI och om hur man kan ha sex på ett säkrare sätt. Den vänder sig till såväl ungdomar som vuxna med olika sexuella praktiker. Den kan......

 • Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion

  31 mars 2014

  - En sammanfattning praktiska råd Broschyren sammanfattar dagens kunskap om hivbehandling och effekten på smittsamheten samt ger praktiska råd till personal som kommer i kontakt med personer som har hivinfektion. Informationen riktas i första hand till......

 • Ungdomar och sexualitet

  24 mars 2014

  Rapport från ungdomsbarometern 2013/2014 Rapporten är en årlig mätning om ungas attityder och inställning i en rad frågor inom sexualitet och hälsa.  Då Folkhälsomyndigheten i år har ett samarbete med antibiotikaenheten,  på samma myndighet, finns någr......

 • BURR

  10 februari 2014

  Utvecklingsenheten för barns och rättigheter- Hälsoäventyret OASEN, driver tillsammans med Högskolan Väst ett utbildnings och forskningsprojekt som heter BURR, Barn och Ungas Rätt till hälsosamma Relationer. Syftet är att utveckla ett pedagogisk koncep......

 • Hiv, sex och lust

  10 februari 2014

  Här kan du ladda ner samt beställa en lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning. Informationsbroschyren är framtagen av PG Väst och RFSU Göteborg. Ladda ner eller beställ broschyren här ...

 • Forum sexuell hälsa

  04 februari 2014

  Nu kan du anmäla dig till vårens sexuell hälsa i Skövde, Borås, Vänersborg eller Göteborg i maj. Temat den här gången är unga och sexuellt risktagande.Malin Lindroth, doktorand på Malmö Högskola, kommer att presentera sina forskningsresultat om......

 • Enkät

  21 januari 2014

  Smittskydd Västra Götaland gör tillsammans med Kunskapscentrum för sexuell hälsa utvärderingar av Provtagningsmall STI, Frågor inför STI-provtagningsamt Sexuell hälsa manual. Era synpunkter är viktiga, då vi vill utvärdera i vilken utsträckning......

 • SRHR-nytt nr 4

  07 januari 2014

  I det sista nyhetsbrevet för 2013 kan du bland annat läsa om hepatit och MSM samt SRHR-diplomering av tolkar. Dessutom sexologkongress 2014 och skolverkets inbjudan till sex- och samlevnadskonferens. Läs hela SRHR-nytt här. ...

 • Frågor inför STI-provtagning på olika språk

  03 december 2013

  STI-provtagningsmallen är framtagen på initiativ av Smittskydd Västra Götaland och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med sexuell hälsa nätverket och skall fungera som ett praktiskt stöd i det vardagliga arbetet på mottagningarna. Frågor inf......

 • WAD uppmärksammas i Borås

  26 november 2013

  Den 25 november arrangerade WAD-gruppen i Södra Älvsborg, för femte året i rad, en informationsaktivitet för att uppmärksamma WAD. På Högskolan i Borås bjöd de på hiv/STI-information, frågetävling gällande kunskap om hiv, kondomer, glögg & pepparkakor.......

 • Nu kan du boka en SRHR-tolk

  25 november 2013

  Tolkbart är en processutbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, för personer som språktolkar till svenska. Utbildningen är ett samarrangemang som anordnas av Social utveckling - Social resursförvaltning i Göteborgs Stad......

 • Sex- och samlevnadskonferens i vår

  25 november 2013

  Under våren bjuder skolverket in till sex- och samlevnadskonferenser runt om i landet. Skolverket arbetar för att stärka den lärarledda sex- och samlevnadsundervisningen som utgår från styrdokumenten och är en naturlig del av kunskaps- och värdegrundsu......

Aktuella utbildningsdatum

Maj

7 maj - Forum Sexuell hälsa Skövde
8 maj - Forum Sexuell hälsa Borås
13 maj - Forum Sexuell hälsa Vänersborg
14 maj - Forum Sexuell hälsa Göteborg

Juni

4 juni - Catch-up hbt

För mer information och anmälan se utbildningar och seminarier. 

uiqt|wBvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{mvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{muiqt|wBkmkqtqi5mztivl{{wvH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5mztivl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE