KUB-undersökning

KUB-undersökning erbjuds på Närhälsans barnmorskemottagningar i Göteborg.

Det är viktigt att betona att all fosterdiagnostik är frivillig.

KUB betyder "kombinerad ultraljuds- och biokemisk undersökning". Det är en metod som beräknar sannolikheten för att fostret har en kromosomavvikelse bestående av en extra kromosom (trisomi). Med KUB kan man beräkna sannolikheten för att fostret har trisomi 21 (Downs syndrom) eller ett par andra, mer sällsynta men allvarligare kromosomavvikelser (trisomi 13 och 18). Det är viktigt att påpeka att KUB inte är ett sätt att ställa diagnos utan ett instrument för att värdera graden av sannolikhet för kromosomavvikelse.

I graviditetsvecka 10+0 - 13+6 tas ett blodprov för att mäta halterna av två proteiner. Blodprovet tas på din barnmorskemottagning. En ultraljudsundersökning där man mäter bredden av en vätskefylld spalt i nacken på fostret (nackuppklarningsmätning) utförs därefter i graviditetsvecka 11+0 -13+6. Resultatet av dessa undersökningar vägs samman med ålder och graviditetslängd till ett resultat som anger sannolikheten för att fostret har en trisomi. Om undersökningen skulle visa att sannolikheten för kromosomavvikelse är större än 1:200 erbjuds fortsatta undersökning med fostervatten- eller moderkaksprov. Allra bäst är det om blodprovet kan tas i vecka 10+0 och ultraljudsundersökningen kan utföras i vecka 12+0.

För dig som är över 35 år
I Västra Götaland erbjuds KUB kostnadsfritt till alla gravida kvinnor som fyllt 35 år vid tidpunkten för den sista menstruationen. Undersökningen sker antingen på Östra Sjukhusets kvinnoklinik eller på någon av Närhälsans barnmorskemottagningar, beroende på vilken barnmorskemottagning du är inskriven på.

För dig som är yngre än 35 år
Om du är yngre än 35 år men ändå önskar genomgå KUB-undersökning kan din barnmorska ta blodprovet och hjälpa dig att beställa tid på en barnmorskemottagning inom Närhälsan där KUB utförs (Gibraltargatan, Frölunda, Angered, Eriksberg). Undersökningen kostar då 1600:- och betalas via faktura.

Här hittar du Närhälsans barnmorskemottagningar i Göteborg