Välkommen till FoU primärvård Fyrbodal

 

Aktuellt just nu:

Nasser Ahmadi, Capio vårdcentral Orust, har disputerat

Nasser är specialist i både allmänmedicin och kardiologi och disputerade med avhandlingen: Dyspnea, with a focus on cardiovascular diseases: A primary health care perspective.

Forskarseminarium ”Should I stay or should I go?” - Äldres riskfaktorer för att bli inlagd på sjukhus och risker med att vara på sjukhus.

Jenny Hallgren är fil. dr. och universitetslektor i gerontologi på Högskolan i Jönköping. I sin nya avhandling ställer hon sig följande frågor: Varför väljer många äldre personer att söka sjukhusvård trots att de har tillgång till hemsjukvård? Vad händer med kognitiv förmåga hos äldre som bli inlagda på sjukhus? Hur kan vi undvika att äldre personer läggs in på sjukhus i onödan? Syfte med dagen seminarium är att få inspiration och ökad kunskap om temat för att kunna förankra idéer och utveckling av verksamhet, teoretiskt och praktiskt mot en mer personcentrerad vård och omsorg.

Vad är bäst för Esther?

Esther-nätverket är ett samarbete mellan kommunerna, primär- och slutenvården i Jönköpings län. ”Esther” är en symbolisk patient med komplexa vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Nicoline Vackerberg, Utvecklingledare Qulturum, Region Jönköping samt Johan Thuresson alias Esther, presenterar sina erfarenheter, utmaningar och möjligheter kring utveckling av vården för personer med komplexa behov.

Primärvårdsforskning i världsklass från
Västra Götalandsregionen presenterades i Dublin

FoU primärvård fanns med och spred kunskap om primärvårdsforskning i Västra Götalandsregionen vid den internationella kongressen. Fyrbodal representerades genom en poster om de kurser i forskningsmetodik vi inom FoU primärvård arrangerar. Se  och abstrakt. 

FoU-chef Sven Kylén blir ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi

Sven kommer, förutom att vara chef för FoU primärvård Fyrbodal, att vara verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi. Uppdraget som verksamhetsledare tar han över efter Lars Fredén som går i pension i augusti. Läs mer om samarbetet mellan Närhälsan, NU-sjukvården och Högskolan Väst.

Årsredovisning FoU primärvård Västra Götalandsregionen

År 2015 var intensivt och spännande! Vi genomförde, bland mycket annat, en större insats för att visa på nyttiggörandet av forskning och utveckling inom primärvård. Här kan du ta del av vår årliga redovisning, som sammanfattar uppdrag och insatser. ...

Beviljade projektmedel våren 2016

Lokala FoU-rådet Fyrbodal har beslutat om årets tilldelning av projektmedel.

FoU i VGR - en samlad plats för regionens forsknings- utvecklings- och kvalitetssäkringsarbeten

Projektledare i Västra Götalandsregionen använder databasen för att sprida resultatet av sina arbeten.

Har du en idé om hur du kan utveckla din arbetsplats?

De bästa idéerna kommer från de som själva vet hur arbetet går till. Innovationsslussen är till för dig som har en idé eller vill hjälpa till att utveckla din arbetsplats.

Disputationer inom primärvård under 2016

Seminarieserie på FoUU-centrum

I vår seminarieserie ger vi medarbetare inom primärvård i Fyrbodal möjlighet att sprida sina kunskaper och erfarenheter från projektarbeten, uppsatser m.m. Dokumentation från seminarier finns i vårt dokumentarkiv. Om du vill presentera ditt resultat eller har förslag på seminarier är du välkommen att kontakta oss.

FoU primärvård Fyrbodal

uiqt|wBm%vi5%y%vw5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m