Välkommen till FoU primärvård Fyrbodal

 

Aktuellt just nu:

AntiStress på 10 språk lanseras på Internationella Kvinnodagen

AntiStress - så heter det nya verktyg som Västra Götalandsregioen tagit fram i syfte att förebygga eller motverka stress.

Seminarium 10 mars 2017 - Personcentrerad vård för sköra äldre

Niklas Ekerstad, kardiologen NU-sjukvården, berättar om sitt forskningsprojekt kring en utvärdering av äldrevårdsavdelning (MÄVA) jämfört med vanlig invärtesmedicinsk vårdavdelning med avseende på följande utfall: hälsorelaterad livskvalitet, dödlighet och kostnader.

Ansök om projektmedel våren 2017

Den 1 mars öppnar ansökningsfönstret för årets projektmedel från lokala FoU-rådet Fyrbodal. Sista ansökningsdag är den 31 mars. Ansökan görs via hemsidan för lokala FoU-rådet Fyrbodal.

Anmäl abstrakt och deltagande till internationell konferens i Borås - ISTAR 19-21 juni, som anordnas av FoU primärvård

Konferensen fokuserar på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga är målgrupp.

FoU i VGR - en samlad plats för regionens forsknings- utvecklings- och kvalitetssäkringsarbeten

Projektledare i Västra Götalandsregionen använder databasen för att sprida resultatet av sina forsknings-, utvecklings- och kvalitetssäkringsarbeten.

Har du en idé om hur du kan utveckla din arbetsplats?

De bästa idéerna kommer från de som själva vet hur arbetet går till. Innovationsslussen är till för dig som har en idé eller vill hjälpa till att utveckla din arbetsplats.

Disputationer inom primärvård under 2016

Seminarieserie på FoUU-centrum

I vår seminarieserie ger vi medarbetare inom primärvård i Fyrbodal möjlighet att sprida sina kunskaper och erfarenheter från projektarbeten, uppsatser m.m. Dokumentation från seminarier finns i vårt dokumentarkiv. Om du vill presentera ditt resultat eller har förslag på seminarier är du välkommen att kontakta oss.

uiqt|wBm%vi5%y%vw5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m