Välkommen till FoU primärvård Fyrbodal

 

Aktuellt just nu:

 

Primärvårdsforskning i världsklass från
Västra Götalandsregionen presenterades i Dublin

FoU primärvård fanns med och spred kunskap om primärvårdsforskning i Västra Götalandsregionen vid den internationella kongressen. Fyrbodal representerades genom en poster om de kurser i forskningsmetodik vi inom FoU primärvård arrangerar.

Kurser i forskningsmetodik

Vid FoU primärvårds fyra FoU-centrum erbjuds nu åter kompetensutveckling genom våra kurser i forskningsmetodik. Välkommen med din anmälan t o m 30 september. Klicka på rubriken ovan för att se vårt kursutbud.

Malin Östman håller sitt Licentiatseminarium den 7 oktober 2016

Experiences of continuity when living with chronic heart failure är titeln på Malins licentiatseminarium som hålls fredagen den 7 oktober kl. 13:00. Plats: hörsal 2119, Arvid Wallgrens backe, Hus 2, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Denna information kommer att uppdateras.

Utlysning av regionala FoU-medel för 2017 Regionala FoU-rådet

Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel för 2017 till patientnära forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård. Inom ramen för de regionala FoU-medlen ryms denna ansökningsperiod följande anslag: Regionala samarbetsprojekt, nya och fortsatta medel - Sista ansökningsdag 3 oktober 2016 samt Forskning inom patientsäkerhetsområdet, fortsatta medel  - Sista ansökningsdag 3 oktober 2016. Ansökningsformulär och information om bidragen och ansökningsförfarandet hittar du på adress: www.researchweb.org/is/vgregion

FoU-chef Sven Kylén blir ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi

Sven kommer, förutom att vara chef för FoU primärvård Fyrbodal, att vara verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi. Uppdraget som verksamhetsledare tar han över efter Lars Fredén som går i pension i augusti. Läs mer om samarbetet mellan Närhälsan, NU-sjukvården och Högskolan Väst.

Doktorand- och FoU-ledarseminarium: Epidemiologiska studier och principer

Den 31 oktober 2016 kommer Dag Thelle och föreläser med utgångspunkt i hans bok "Epidemiology - a basis for public health and disease prevention".

Årsredovisning FoU primärvård Västra Götalandsregionen

År 2015 var intensivt och spännande! Vi genomförde, bland mycket annat, en större insats för att visa på nyttiggörandet av forskning och utveckling inom primärvård. Här kan du ta del av vår årliga redovisning, som sammanfattar uppdrag och insatser. ...

Beviljade projektmedel våren 2016

Lokala FoU-rådet Fyrbodal har beslutat om årets tilldelning av projektmedel.

FoU i VGR - en samlad plats för regionens forsknings- utvecklings- och kvalitetssäkringsarbeten

Projektledare i Västra Götalandsregionen använder databasen för att sprida resultatet av sina arbeten.

Har du en idé om hur du kan utveckla din arbetsplats?

De bästa idéerna kommer från de som själva vet hur arbetet går till. Innovationsslussen är till för dig som har en idé eller vill hjälpa till att utveckla din arbetsplats.

Disputationer inom primärvård under 2016

Seminarieserie på FoUU-centrum

I vår seminarieserie ger vi medarbetare inom primärvård i Fyrbodal möjlighet att sprida sina kunskaper och erfarenheter från projektarbeten, uppsatser m.m. Dokumentation från seminarier finns i vårt dokumentarkiv. Om du vill presentera ditt resultat eller har förslag på seminarier är du välkommen att kontakta oss.

FoU primärvård Fyrbodal

uiqt|wBm%vi5%y%vw5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m