Välkommen till FoU primärvård Fyrbodal

 

Aktuellt just nu:

OBS! Ändrad lokal för konferensen:

Välkommen till konferens om Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video i Västra Götaland - hur går det? den 26 maj

I vården hanteras dagligen ärenden där patienter ska skrivas ut från sjukhus och där en fungerande planering för fortsatt vård och omsorg är nödvändig. Under dagens konferens kommer du att få lyssna till erfarenheter om införande av samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöte när patienter skrivs ut från sjukhus. 

Årsredovisning över Västra Götalandsregionens forskningsarbete

Forskningsaktivitet, CV och publikationer sammanfattas nu för tredje året i ”Årsredovisning 2015” för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Basen för informationshämtning är det som forskningsaktiva själva registrerar i databasen FoU i VGR. Senast den 20 juni ska uppdateringar vara gjorda. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Årsredovisning FoU primärvård Västra Götalandsregionen

År 2015 var intensivt och spännande! Vi genomförde, bland mycket annat, en större insats för att visa på nyttiggörandet av forskning och utveckling inom primärvård. Här kan du ta del av vår årliga redovisning, som sammanfattar uppdrag och insatser. ...

Vad mäter antalet oplanerade återinskrivningar och undvikbar slutenvård? Seminarium den 9 juni 2016.

Nivåerna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar på sjukhus inom 1 till 30 dagar bland patienter 65 år eller äldre, skiljer sig åt mellan vårdcentraler i Västra Götalands län. Föreläsaren vid dagens seminarium, Theresa Larsen projektledare på FoU i Väst/GR, har undersökt vad detta beror på. Välkommen att ta del av Theresas fynd och att diskutera hur vi kan använda rapportens slutsatser i Fyrbodal.

Ny artikel! Huvudförfattare Nasser S Ahmadi

”Clinical characteristics of asymptomatic left ventricular diastolic dysfunction and its association with self-rated health and N-terminal B-type natriuretic peptide: a cross-sectional study”

Artikeln publicerades den 1 april 2016 i Wiley Online Library.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin 2016

Nu är det möjligt att söka till Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Sista ansökningsdag är den 30 april 2016. Forskarskolan startar med ett internat den 5-8 september utanför Göteborg.

Beviljade projektmedel våren 2015

Lokala FoU-rådet Fyrbodal har beslutat om årets tilldelning av ordinarie projektmedel och om projektmedel för förbättrad sjukskrivningsprocess.

FoU i VGR - en samlad plats för regionens forsknings- utvecklings- och kvalitetssäkringsarbeten

Projektledare i Västra Götalandsregionen använder databasen för att sprida resultatet av sina arbeten.

Har du en idé om hur du kan utveckla din arbetsplats?

De bästa idéerna kommer från de som själva vet hur arbetet går till. Innovationsslussen är till för dig som har en idé eller vill hjälpa till att utveckla din arbetsplats.

Disputationer inom primärvård under 2016

Seminarieserie på FoUU-centrum

I vår seminarieserie ger vi medarbetare inom primärvård i Fyrbodal möjlighet att sprida sina kunskaper och erfarenheter från projektarbeten, uppsatser m.m. Dokumentation från seminarier finns i vårt dokumentarkiv. Om du vill presentera ditt resultat eller har förslag på seminarier är du välkommen att kontakta oss.

FoU primärvård Fyrbodal

uiqt|wBm%vi5%y%vw5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m