FoUU-centrum Fyrbodal

Att arbeta med FoUU är att arbeta med framtiden. Att utveckla sig själv och sina verksamheter och hjälpa människor att växa. Det handlar också om att se tillbaka på hur man arbetade förr i tiden och att se forskningen som lett fram till där vi är idag.

På FoUU-centrum Fyrbodal förenar vi medicinhistoria med framtiden.  Vi arbetar i Vänersborgs f.d. lasarett från 1879, i lokaler med högt till tak. Vi försöker också värna om vår historia. Detta syns bland annat genom de medicinhistoriska föremål från det tidigare muséet och det medicinhistoriska temat i lokalerna.

FoUU-centrum Fyrbodal består av flera fristående och samverkande enheter:

  • FoU primärvård Fyrbodal
  • Lokala FoU-rådet Fyrbodal
  • Studierektorsenhet Fyrbodal
  • Vårdsamverkan Fyrbodal

Våra lokaler

Konferensrum - Vi har lokaler för Dina möten. Ring eller skriv till oss och betsäm en tid för visning.

Distansarbetsplats - Distansarbetsplats där du antingen kan arbeta via din egen dator eller låna dator av oss.

Trådlöst nätverk - Vgr publik

Bokning och förfrågan -  

uiqt|wBnw}5xzquiz%vizl5n%yzjwlitH%vozmoqwv5{mnw}5xzquiz%vizl5n%yzjwlitH%vozmoqwv5{m