Lyssna på AntiStress på 10 språk

Guidad övning i medveten andning

Här ger vi dig möjlighet att använda AntiStress ljudfiler, som vi hoppas kan fungera som ett bra verktyg för dig som upplever stress i vardagen och brist på återhämtning. Vår intention är att AntiStress ska fungera som en hjälp för dig att minska stress. Målet är att du ska känna dig mer närvarande i din vardag, att det ska främja din hälsa och öka ditt välbefinnande.

AntiStresscollage

Hur kan jag bli hjälpt av att lyssna på AntiStress?
När vi är stressade är det naturligt att vi andas både ytligare och snabbare. Andas vi däremot lugnare och djupare ges signaler till hjärnan som minskar stressen. Praktisera gärna AntiStress varje dag. Att använda metoden regelbundet förbättrar hantering av tankar eller känslor som annars kan hindra dig från att känna välbefinnande. Ge dig tid och tålamod.

Vad innehåller ljudfilen AntiStress?
AntiStress är en 15 minuter lång vägledning i medveten andning, som har hämtat sin inspiration från österländsk medicin. Guidningen på svenska ges av Tina Arvidsdotter, som med lugn och harmonisk röst leder dig framåt i övningen. Musiken är komponerad av Bo Savik.

AntiStress finns på olika språk!
AntiStress ljudfiler finns på svenska och vi har valt att översätta ljudfilerna till de fem mest tolkade språken; arabiska, bks (bosniska/kroatiska/serbiska), dari, persiska och somaliska, vid besök i primärvården dit personer med stresssrelaterade besvär ofta vänder sig. De övriga fyra; engelska, franska, spanska och tyska valde vi för att de är de är internationellt talade språk. Samtliga AntiStress övningar guidas av kvinnor på deras modersmål.

Hur kan jag lyssna på AntiStress?
Ljudfilerna når du via den länkade bilden med ljudsymbol till höger under rubriken "AntiStress - 10 språk". Du får använda filerna gratis och så många gånger du vill. Du kan och får spara ner dem, så att du även kan nå den när du inte är uppkopplad mot Internet. De är gjorda i ett format som fungerar väl i både mobil, surfplatta och dator. Filerna är i mp3-format.

Hur används och upplevs AntiStress ljudfil?
Intill ljudfilerna finns även frågeenkäter, där vill vi gärna ha dina synpunkter på AntiStress. Anledningen till det är att vi undersöker hur AntiStress upplevs och används. Ditt deltagande i denna enkät är helt frivilligt.

Mer om AntiStress
AntiStress som ljudfil har tagits fram inom projektet "Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård" som bedrivs via FoU primärvård, FoUU-centrum Fyrbodal (FoUU=forskning, utveckling och utbildning). Projektet är finansierat genom specifika medel från regeringen för år 2016-2019 för primärvård och är riktade för att utveckla vårdinsatser som syftar till att stärka kvinnors hälsa. Integrativ vård består av forskningsbaserade komplementärmedicinska metoder som läggs till och integreras med skolmedicinsk behandling, det vill säga läggs till i den behandling som vårdcentralerna erbjuder idag.

Ledord kring Antistress: Acceptans, Avslappning, Främja hälsa, Medveten andning, Medveten närvaro, Mindfulness, Verktyg för att hantera stress, Öka välbefinnandet.

Text: Eva Almqvist

AntiStress - 10 språk

 Läs mer och lyssna på AntiStress på 10 olika språk

Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård

Läs mer om projektet


Projektledning:

Tina Arvidsdotter
Projektledare:
Tina Arvidsdotter,
leg. sjuksköterska,
filosofie doktor
FoU primärvård,
FoUU-centrum Fyrbodal

 

uiqt|wB|qvi5iz%vql{lw||mzH%vozmoqwv5{m|qvi5iz%vql{lw||mzH%vozmoqwv5{m