Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård (SM00016) 2016-2017

 En seminarieserie på forskarutbildningsnivå

Kursarrangör är Närhälsan FoU primärvård och enheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet. Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra  Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen.

Kursdeltagare som är inskrivna som doktorander får 5 hp efter att ha deltagit vid samtliga kurstillfälllen och presenterat en poster vid sista kurstillfälllet.

Datum som gäller för kursomgången 2016-2017 är

21 september 2016, FoU-centrum Vänersborg Evidensbaserad Medicin, Web of science samt artikelgraning. Detta kurstillfälle sker i samband med nätverksträffen i Vänersborg.

9 november 2016, Enheten för allmänmedicin Kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och nyttan med litteratursökningen

10 februari 2017,  FoU-centrum Södra Älvsborg, Finns det något bortom jämförande analyser och regressioner?

16 mars 2017, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Vad skall jag egentligen skriva i etikansökan?

11 maj 2017, FoU-centrum Skaraborg, Säg vad du menar, mena vad du säger! samt examination

När du anmält dig till kursen förutsätter vi att du kommer vid alla kurstillfällen. Om du får förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig  till  .

Denna kurs fungerar också som nätverk för doktorander och handledare. Du är alltså välkommen till enstaka kurstillfällen för att nätverka men då behöver du  anmäla dig till respektive kursort.

Inbjudningar till varje enskilt kurstillfällle hittar du i högerkolumnen. 

Länk till anmälan i regionkalendern

 

 


 

Kursansvarig: Else Hellebö Johansson
Kursadministratör: Inger Hansson

qvomz5uizqm5piv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmt{m5pmttmjw5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5uizqm5piv{{wvH%vozmoqwv5{m