Forskningsmetodik i primärvård (SM00016, 5 hp, forskarnivå) FoU-stafett

 

Kursarrangör är Närhälsan FoU primärvård och enheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet. Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra  Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen.

Kursdeltagare som är inskrivna som doktorander får 5 hp efter att ha deltagit vid samtliga kurstillfälllen och presenterat en poster vid sista kurstillfälllet.

När du anmält dig till kursen förutsätter vi att du kommer vid alla kurstillfällen. Om du får förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig  till  .

Denna kurs fungerar också som nätverk för doktorander och handledare. Du är alltså välkommen till enstaka kurstillfällen för att nätverka men då behöver du  anmäla dig till respektive kursort.

Inbjudningar till varje enskilt kurstillfällle hittar du i högerkolumnen. 

 

 


Kursansvarig: Else Hellebö Johansson
Kursadministratör: Inger Hansson

qvomz5uizqm5piv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmt{m5pmttmjw5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5uizqm5piv{{wvH%vozmoqwv5{m