Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. 

Hividag.se

Aktuellt från KSH

 • SRHR-nytt!

  19 oktober 2016

  Nytt nyhetsbrev från Närhäsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Höstens första och årets tredje SRHR-nytt finns nu att läsa. Nyhetsbrevet innehåller bland annat information om höstens utbildningstillfällen så som forum sexuell hälsa och praktisk......

 • Regionens SRHR-arbete sprids i Europa!

  19 oktober 2016

  I årets nummer av världshälsoorganisationens (WHO) tidskrift för sexuell och reproduktiv hälsa: ENTRE NOUS "Together for a better sexual and reproductive health " ägnas ett helt uppslag åt Västra götalandsregionens arbete för SRHR. I detta nummer......

 • Insikt - specialnummer om hiv

  18 oktober 2016

  Under hösten ger Lafa – enheten för sexualitet och hälsa i Stockholms läns landsting ut ett specialnummer av tidningen Insikt med tema hiv.Syftet är att sprida aktuell kunskap om hiv, hur det är att leva med hiv idag och motverka den rädslan för hiv so......

 • Konferens om unga med svårt självskadebeteende

  17 oktober 2016

  Tjejjouren Väst bjuder in till en dag om självskadebeteende ur de ungas perspektiv. Vad innebär ett självskadebeteende, vilken hjälp finns att få och vilken hjälp vill unga ha? Konferensen arrangeras isamarbete med Folkhälsokommittén Västra Götaland oc......

 • Temadag om människohandel

  28 september 2016

  Länsstyrelsen och brottsoffermyndigheten bjuder in till en temadag 18 oktober om människohandel. Föreläsare: Endrit Mujaj utvecklingsledare mot människohandel och prostitution Kajsa Wahlberg kriminalkommissarie vid polisens nationella operativa avdelni......

 • Klamydiamåndagen på måndag!

  16 september 2016

  På måndag är det dags för Klamydiamåndagen. Kampanjen är ett sätt att uppmärksamma den vanligaste sexuellt överförda infektionen bland unga. I år koordinerar inte Folkhälsomyndigheten någon nationell informationsinsats, utan varje landsting och region......

Aktuella utbildningsdatum

November

8 november - Forum Borås
9 nov - Forum Vänersborg
10 nov - Catch-up hbtq
16 nov - Forum Göteborg
17 nov - Forum Skövde
24 nov - Praktisk andrologi 2 

December

7 dec - Catch-up hbtq

För mer information och anmälan se utbildingar.

uiqt|wBvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{mvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{m