Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. 

Hividag.se

Aktuellt från KSH

 • PrEP - Ny broschyr!

  28 november 2016

  Nu finns en broschyr om PrEP ( Pre-expositionsprofylax)  framtagen av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Den är tänkt som informationsstöd kring vad PrEP är och vikten av provtagning. Broschyren är tänkt till PrEP-användare men också för personal inom......

 • WAD 2016

  28 november 2016

  Den 1 december är det World Aids Day. Dagen instiftades 1988 av FN för att uppmärksamma hiv. Detta händer runt world aids day i Västra Götalandsregionen. Under temat hiv idag har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa skapat två quizfilmer som kör......

 • SRHR-nytt!

  19 oktober 2016

  Nytt nyhetsbrev från Närhäsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Höstens första och årets tredje SRHR-nytt finns nu att läsa. Nyhetsbrevet innehåller bland annat information om höstens utbildningstillfällen så som forum sexuell hälsa och praktisk......

 • Regionens SRHR-arbete sprids i Europa!

  19 oktober 2016

  I årets nummer av världshälsoorganisationens (WHO) tidskrift för sexuell och reproduktiv hälsa: ENTRE NOUS "Together for a better sexual and reproductive health " ägnas ett helt uppslag åt Västra götalandsregionens arbete för SRHR. I detta nummer......

 • Insikt - specialnummer om hiv

  18 oktober 2016

  Under hösten ger Lafa – enheten för sexualitet och hälsa i Stockholms läns landsting ut ett specialnummer av tidningen Insikt med tema hiv.Syftet är att sprida aktuell kunskap om hiv, hur det är att leva med hiv idag och motverka den rädslan för hiv so......

 • Konferens om unga med svårt självskadebeteende

  17 oktober 2016

  Tjejjouren Väst bjuder in till en dag om självskadebeteende ur de ungas perspektiv. Vad innebär ett självskadebeteende, vilken hjälp finns att få och vilken hjälp vill unga ha? Konferensen arrangeras isamarbete med Folkhälsokommittén Västra Götaland oc......

Aktuella utbildningsdatum

November

24 nov - Praktisk andrologi 2 

December

7 dec - Catch-up hbtq

Februari

20 feb - Catch-up hbtq

Mars

24 mars - Catch-up hbtq

April

26 april - Catch-up hbtq

Maj

18 maj - Catch-up hbtq

För mer information och anmälan se utbildingar.

uiqt|wBvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{mvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{m