Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. 

Hividag.se

Aktuellt från KSH

 • "Lustfyllt studentliv"

  10 maj 2016

  Den 11/5 kl 11.30-13.30 kommer vi uppmärksamma ett ”Lustfyllt studentliv” för studenter på Högskolan Skövde. ”Lustfyllt studentliv” innebär att studenterna får en chans att öka sina kunskaper kring sexuell hälsa, lust, sexualitet, könssjukdomar & säkra......

 • Normspelet - Ett spel om normer i vården

  02 maj 2016

  Vilka normer är synliga i vården? Vilka är svåra att se? Hur påverkar normer mötet mellan patienter och personal? Har det betydelse för vilken vård patienterna får? Det här är frågor som är centrala i Normspelet – en utmaning för en jämlik hälso- och......

 • Konferensen Sex, unga och skolans roll

  28 april 2016

  Onsdagen den 2/11 är det återigen dags för Sex, unga och skolans roll! För nionde året i rad bjuder Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tillsammans med  Pedagogiskt Centrum in till en heldagskonferens om sex och samlevnad. Planeringen är i full......

 • Hiv och hepatit

  19 april 2016

  Ny broschyr "Hiv och Hepatit - Information till dig som injicerar droger". Broschyren innehåller information om varje sjukdom samt hur du kan skydda dig från att smittas, aktuell behandling och vaccination i det fall det finns vaccin.  Broschyren finns......

 • Konferens om unga utövare av våld i partnerrelationer

  31 mars 2016

  Torsdagen 28 april Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Göteborgs Stad, Sexuell hälsa/hivprevention och Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer, bjuder in till en konferens om unga och våld i partnerrelationer. Syftet med......

 • Utbildning om sex mot ersättning och prostitution

  31 mars 2016

  26 april, 24 maj och 16 juni Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs Stad bjuder in till en utbildningsdag om sex mot ersättning och prostitution. Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn o......

Aktuella utbildningsdatum

Maj

16 maj - Catch-up hbtq - FULLT!

Juni

3 juni - Praktisk andrologi

September

 

Oktober

11 okt - Catch-up hbtq

November

10 nov - Catch-up hbtq

December

7 dec - Catch-up hbtq

För mer information och anmälan se utbildningar och seminarier. 

uiqt|wBvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{mvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{m