Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. 

Hividag.se

Aktuellt från KSH

 • SRHR på HVB

  24 mars 2017

  Att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på hem för vård och boende. Metodbok med utgångspunkt i projektet SRHR på HVB 2013 – 2016. Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) har bedrivit ett framgångsrikt och utvärderat......

 • Sexualitet och demenssjukdom

  22 mars 2017

  Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och anhöriga ta upp temat? Skriften Sexualitet och demenssjukdom – En skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom är framtag......

 • Hiv-Sveriges Äldreprojekt 50+

  21 mars 2017

  Rekryteringen till Hiv-Sveriges Äldreprojekt 50+ fortsätter och vi behöver din hjälp för att nå ut med information. Det behövs mer kunskaper om att leva och åldras med hiv, både hos närstående och yrkesverksamma, men också hos de äldre själva. ......

 • Utbildningseftermiddag i praktisk andrologi 16/5

  20 mars 2017

  Fokus på undersökning av penis och pung samt ett dermatovenerologiskt perspektiv.  Efter att vi i flera år har genomfört vår endagsutbildning i praktisk andrologi så har det framförts önskemål om en fördjupning där undersökning och hudrelaterade proble......

 • Jobba på SMC i Skövde!

  14 mars 2017

  Närhälsan Sexualmedicinskt centrum söker sexualrådgivare, sjuksköterska/barnmorska/socionom till ny mottagning i Skövde.  Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete i samarbete med engagerade arbetskamrater. Den största delen av arbetet......

 • Platser kvar!

  10 mars 2017

  Det finns fortfarande några platser kvar till forum sexuell hälsa.  Anmälan via regionkalendern :  regionkalender.vgregion.se Sök på datumet eller på "forum" i sökruten och välj ort. Tid, datum och plats:  Göteborg 21 mars 13-16.20 Lokal: Burgården......

Aktuella utbildningsdatum

Mars

24 mars - Catch-up hbtq

April

26 april - Catch-up hbtq

Maj

8 maj - Catch -up hbtq
18 maj - Catch-up hbtq

För mer information och anmälan se utbildingar.

uiqt|wBvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{mvizpit{iv4s{pH%vozmoqwv5{m