Hälsoprofilbedömningen och samtalet


Genom att att göra en Hälsoprofilbedömning har Du möjlighet att i lugn och ro gå igenom Dina hälsovanor, hälsoupplevelser och göra vissa mätvärden. Detta skapar i sin tur insikt och medvetenhet hos Dig att vilja förändra Din hälsa så Du mår bättre. Med efterföljande uppföljningar/ återbesök stärker/motiverar det Dig att fortsätta arbeta med Din förändring mot en bättre upplevd hälsa. 
Följande delar ingår i Hälsoprofilbedömningen:
(Klicka på respektive rubrik till höger för att få reda på mer)