Om du blir sjuk

Vårdcentral

Om du behöver råd och vård dagtid

Det är i första hand vårdcentralen du ska vända dig till om du eller ditt barn behöver sjukvård eller råd på telefon.

På vårdcentralen kan du bli undersökt och få behandling för de flesta sjukdomar och besvär. Vi jobbar också förebyggande och ger hälsoråd. Behöver du vård eller en undersökning på ett sjukhus, kan läkaren skriva en remiss för att du ska få en tid där. Om du har psykiska besvär, till exempel är nedstämd eller orolig kan du kontakta vårdcentralen. Du kan även få remiss till psykiatrin.

Du hittar Närhälsans vårdcentraler i Hitta mottagning som finns i toppmenyn på denna sida.


Jourcentral

Om du behöver vård kväll eller helg

Ibland behöver man vård utanför vårdcentralens öppettider. På jourcentralen tar vi hand om dig som behöver hjälp kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte kan vänta till nästa dag. Hos oss träffar du sjuksköterska och vid behov läkare som gör en bedömning av ditt hälsoläge.
Vid allvarliga eller livshotande tillstånd ring 112 eller uppsök sjukhusets akutmottagning.

Här kan du söka din jourcentral


 1177 Vårdguiden

Sjukvårdsrådgivning

1177.se

Webbplatsen 1177.se har tusentals artiklar om sjukdomar, undersökningar och behandlingar. Det finns också filmer, illustrationer och bildspel. På 1177.se finns också en speciell barnavdelning.
I många fall kan man hjälpa sig själv. Ett tema heter just Egenvård.

Sjukvårdsrådgivning via telefon

1177 är Sjukvårdsrådgivningens telefonnummer. Det fungerar i hela landet, årets alla dagar och dygnet runt. Du kan ringa om du behöver prata med en sjuksköterska:

  • om dina symtom
  • om du behöver söka vård
  • var du i så fall ska söka
  • om hur bråttom det är

Sjuksköterskan kan dessutom ge dig egenvårdsråd. Om det behövs kan sjuksköterskan ringa tillbaka till dig.

Film om 1177 Vårdguiden på telefon


Om du behöver specialistvård

Bedömer din vårdcentral att du behöver träffa en specialistläkare remitterar de dig vidare, till exempel till en hudläkare.

Egenremiss
Du kan själv söka direkt till sjukhusens specialistmottagningar utan remiss från läkare på vårdcentralen. Det kallas egenremiss och innebär att du berättar om ditt tillstånd och varför du söker vård. Sådan egenremiss fungerar också hos privata vårdgivare som Västra Götaland har avtal med. En egenremiss är lika mycket värd och skall behandlas precis på samma sätt som en remiss som skrivs av en läkare. ​ Mottagningen tar emot och behandlar din egenremiss utifrån en medicinsk bedömning. Det är den medicinska bedömningen som avgör om och när du ska få vård.


Om ditt barn är sjukt

Är ditt barn svårt sjukt eller har skadat sig och behöver sjukhusvård - vänd dig till närmaste barnakutmottagning. Vid behov av ambulans, ring 112.


Rådgivning av sjuksköterska

Vardagar 08.00 - 16.00

Vid matproblem och andra späd- och småbarnsproblem, kontakta din barnavårdscentral.
För rådgivning och vård av sjuka barn vänder du dig i första hand till din vårdcentral. Du kan också ringa 1177 Vårdguiden, telefonnummer 1177.

Vardagar 16.00 - 08.00 samt helger

Vänd dig i första hand till 1177 Vårdguiden, telefonnummer 1177.


Patientavgifter

Se aktuella patientavgifter

Avgift vid uteblivet besök

Ett bokat besök måste avbokas senast 24 timmar innan avtalad tid.

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala samma avgift som den patientavgift du skulle ha betalat.

Om du uteblir från ett besök där du inte skulle ha betalat patientavgift får du betala 100 kronor. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

1177 Vårdguiden

Nyheter från Närhälsan

Läs mer om Närhälsan

I Närhälsan ingår vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmedicin, rehabilitering och gynekologi.

Här kan du läsa mer om Närhälsan