Kris- och traumamottagningen

Specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade

Verksamheten riktar sig till personer som traumatiserats av krig och tortyr och är boende i Västragötalandsregionen.
 
VERKSAMHETSINRIKTNING

  • Psykologisk och psykiatrisk utredning, behandling och rehabilitering av personer som är traumatiserade av krig och tortyr
  • Konsultation och handledning inom området
  • Föreläsning och utbildning inom området
  • Metodutveckling utifrån kliniskt arbete


VERKSAMHETSINNEHÅLL

  • Vi är ett team bestående av flera yrkeskategorier där alla har psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet inom området. Vi har även en handläggare från arbetsförmedlingen som är placerad hos oss.
  • Samtal är grunden i behandlingen och vi använder oss av olika terapeutiska metoder utifrån individens behov.
  • Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp och i par eller familj.
  • Vi tar även emot barn, vars föräldrar har en behandling på mottagningen.

19:e Nordiska konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar

Kris- och traumamottagningen, Närhälsan, stod i maj 2014 som värd för den 19:e Nordiska konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar. Konferensen anordnades i samband med mottagningens  20-årsjubileum.

Avsikten med konferensen var att inspirera till professionella utbyten och utveckling inom olika fält. Vi ville stimulera till presentationer av klinisk praxis och framhäva etiska och människorättsliga perspektiv som grund för arbetet.

För mer information om konferensen, klicka här.

Uttalande från 19:e Nordiska Konferensen

2014 är det 30 år sedan FN:s konvention mot tortyr antogs av FN:s Generalförsamling. Alla de Nordiska länderna har ratificerat konventionen.  Genom detta har staterna förpliktigat sig till att ge rehabilitering till alla som har varit utsatta för tortyr. 

När vi idag ser nya flyktingkatastrofer och många människor som söker skydd i de Nordiska länderna kräver vi på den 19 Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar, att ansvariga politiker lever upp till detta åtagande.

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:45
Besöksadress
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 7478960
Postadress
Kris- och traumaenheten
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Verksamhetschef:

Britt Tallhage
Tel 031 - 747 89 64