Välkommen till din egen mottagning för barn- och ungdomsmedicin

Vi är en öppenvårdsmottagning som erbjuder specialistvård för barn och ungdomar mellan 0-18 år. 

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Våra patienter kommer oftast till oss på remiss från vårdcentraler eller sjukhus i Västra Götalandsregionen, eller så bokar du själv en tid. Vi erbjuder även rådgivning per telefon. Hos oss får du ett gott och engagerat bemötande av personal med erfarenhet av barn och unga och med god kännedom om lokala förhållanden. Ett viktigt mål för oss är att alla barn och familjer som kommer till vår mottagning ska känna sig sedda och trygga.

Mottagningen samarbetar med övriga delar av Närhälsan såsom barnavårdscentralen och vårdcentralen, men också med skolhälsovården, ungdomsmottagningen och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Barn- och ungdomsmedicin ger en trygg och nära specialistsjukvård med god kontinuitet.

Sök mottagning:


Fler mottagningar