Astma/KOL mottagning

Astma/KOL-sköterskan arbetar i nära sammarbete med läkare på vårdcentralen.

För dig med astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) erbjuder vi:

  • Lungfunktionstester som spirometri
  • Råd kring inhalationsteknik
  • Rådgivning och utbildning vid astma/KOL
  • Regelbundna besök

Vi har tidsbeställd mottagning.