Diabetesmottagning

På vår diabetesmottagning har vi tidsbeställd mottagning. Vi erbjuder dig regelbundna kontroller hos diabetessköterskan samt distriktsläkare.

Diabetessköterskan ger dig råd och information om din diabetes, råd om livsstilsförändringar samt förskriver diabeteshjälpmedel.