Neurovårdteam

Vi vänder oss till dig som drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Vi kan erbjuda rehabilitering både till dig som är nysjuk och dig som har haft din sjukdom en längre tid.

I teamet arbetar sjukgymnast/fysioterapeut,arbetsterapeut och logoped med vidareutbildning inom neurologi. Målet för vårt team är att du skall återfå eller bibehålla bästa möjliga funktion för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Vi erbjuder individuellt anpassad rehabilitering som utgår från din rehabiliteringsplan som vi skapar tillsammans. Du får träffa de yrkeskategorier som bäst kan hjälpa dig att nå dina mål. Vi väljer träningsform och träningsintensitet utifrån dina mål, dina förutsättningar och vår specifika kunskap. Träningen kan ske både enskilt och i mindre grupp och under en avgränsad period.

För personer med kroniska neurologiska diagnoser erbjuds återkommande uppföljningar. Då bedömer vi behovet av rehabilitering och gör tillsammans en planering för träning under det kommande året.

För att nå bästa resultat samarbetar vi bland annat med distriktsläkare, hemtjänstpersonal och personliga assistenter.

Välkommen att kontakta oss på Närhälsan Sörhaga rehabmottagning,
Södra Ringgatan 34B
Telefon 0322-22 62 85