Allmän info

HBTQ-certifierad mottagning

Mer information

Gynekologsik cellprovskontroll

Kvinnor från 23 år blir regelbundet kallade till gynekologisk cellprovskontroll.  Du som är bosatt i Mitten Älvsborg kallas via brev till cellprovskontroll till någon av de offentliga barnmorskemottagningarna. I inbjudan finns det information om tid, plats och på vilken barnmorskemottagning som provet skall tas på. Provet kostar 100 kronor och en faktura skickas hem till dig efter provtagning. 
Telefonnummer till kallelsekansliet för bokning av provtagning eller frågor kring senast lämnade prov: 010-473 39 10.
Information om cellprovInformation om cellprov på andra språk - Information about PAP-smear in other languages Information om biobankslagen 

Preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar

Här kan du läsa mer
Information om preventivmedelInformation om sexuellt överförbara infektionerKlamydia.se

Abort

Det kan innebära stora påfrestningar att bli gravid utan att ha planerat det i förväg. Vill man inte eller kan man inte fortsätta graviditeten så går det att göra abort. I Sverige har kvinnan själv rätt att fatta beslut om abort fram till 18 graviditetsveckans slut. Efter denna vecka så krävs beslut av Socialstyrelsen.

För vissa kan det vara ett svårt beslut att fatta och det är viktigt att du pratar med din partner, någon anhörig eller vänner. Vården kan också erbjuda dig samtalsstöd.

Vill man göra abort i Mittenälvsborg kan man kontakta
Gyn.mottagningen i Alingsås tel. 0322- 22 65 92
Gyn.mottagningen, Borås tel. 033- 616 17 00
SU Östra sjukhuset, abortmottagningen 031- 343 42 15.

Nedan kan du läsa mer om abort och abortlagstiftning.
Abort

Graviditet

För er som vill läsa mer om graviditet, fosterdiagnostik ,förlossning och amning
GraviditetFosterdiagnostikTrisomi 13-syndromTrisom 18-syndromTrisomi 21-syndrom, information från Svenska DownföreningenFörlossningAmning 
Här finner du förlossningskliniker i vårt närområde:
SÄS BoråsNÄLSU Mölndals sjukhusSU Östra sjukhuset

Semesterresa och graviditet
Flygintyg debiteras enl följande: Intyg från barnmorska kostar 250 kr och intyg från läkare kostar 680 kr. Det är flygbolaget som avgör vem som ska skriva intyget. Betalning sker i kassan när intyget hämtas.

Lagar och regler

Information om biobankslagenSäker vårdFödelseregistret

Dietist

Dietist kan nu erbjudas inom mödrahälsovården. Dietister kan utreda och behandla näringsproblem. De kan ge stöd och vägledning om hur näringsrekommendationer skall omvandlas till mat. Dietisten kan hjälpa till genom individuellt anpassade råd vad gäller medvetna val av livsmedel och matlagningsmetoder.
I en utredning hos dietist ingår bedömning, behandling och uppföljning. Remiss från barnmorska krävs.

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att ha lämnat återbud minst fyra timmar innan besöket kommer du att debiteras 100 kronor. Detta gäller även besök under graviditet.