Välkommen till Närhälsan Ängabo

Din egen barnavårdscentral

Varmt välkommen till oss!

På Närhälsan Ängabo barnavårdscentral arbetar vi med att följa, stötta och hjälpa föräldrar och barn med barnens hälsa och utveckling och information om bl.a. amning, kost, sömnproblem, motorisk utveckling,  språkutveckling med mera.

Telefonnummer

Ing-Britt Johansson
Telefon 010 - 435 92 26

Nyfödda

Vi erbjuder hembesök för nyfödda. Ta kontakt med oss när ni kommit hem från BB så kommer vi överens om en tid.

Hälsoundersökningar

Regelbundna hälsoundersökningar görs upp till dess att barnet börjar i skolan.

Vaccinationer

Vaccinationer erbjuds enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram. Mer information om vilka vaccinationer som ingår finns på Socialstyrelsens hemsida om barnvaccinationer.

Om ditt barn blir sjukt

Du kan ringa oss för rådgivning, men i första hand ska du ringa Närhälksan Ängabo vårdcentral på telefon 010-4359210.

Barnläkare

Vi har regelbundet barnläkare hos oss. När det gäller de mer rutinmässiga kontrollerna av läkare görs dessa av distriktsläkare från Vårdcentralen Ängabo.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och barn och utbyter tankar och erfarenheter om föräldraskapet.

Psykolog

Vi samverkar med psykologen om du behöver råd eller stöd i föräldrarollen eller angående ditt barns utveckling. Besöken fordrar ingen remiss.