Distriktssköterska

Vi arbetar för att hjälpa dig på bästa sätt vid olika sjukdomar samt om du har frågor som rör din hälsa. Här kan du få sjukvårdande behandling och rådgivning när det gäller till exempel: 

- Sår och hudåkommor
-BlodtryckskontrollerInfektioner
- Injektion/Vaccination
- Inkontinensbesvär/urinläckage, katetervård
- Livsstilsamtal om kost/fysisk aktivitet/alkohol/tobak

För att komma i kontakt med distriktssköterska/sjuksköterska ring
telefonnummer 010-4359210 för tidsbokning eller rådgivning.