Psykosociala teamet

Psykosociala teamet består av en psykolog och en vårdsamordnare för psykisk ohälsa, båda två finns på plats på Ängabo. Psykologen arbetar med bedömning av psykisk ohälsa, korttidsterapi och med konsultation/rådgivning. Vårdsamordnaren är ett viktigt stöd för människor som drabbats av lindrig till måttlig depression. Teamets arbete sker i nära samverkan med sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster.

Vid behov, tala med din läkare som i så fall tar kontakt med psykosociala teamet.

Ett viktigt första steg för att må bättre är att själv försöka förstå mer om hur man egentligen mår.

På 1177.se finns bra temasidor om psykisk hälsa. Här hittar man massor av bra information om hur det är att må dåligt. Det finns även länkar, kontaktuppgifter till olika vårdinstanser samt förteckning över patient- och stödföreningar.

Hemsida: www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Psykisk-halsa

Nedan finns en lista på andra instanser som också kan vara till hjälp när du stöter på problem i livet eller när du inte mår bra.

Vid akut behov av psykiatriskt omhändertagande.

Psykiatriska akutmottagningen, Borås.
Telefon: 033 - 616 27 60

BUP Akutmottagning, Borås
Telefon: 033 - 616 16 70

Stöd vid kris & sorg.

Svenska kyrkans samtalsmottagning.
Erbjuder kostnadsfria kris- och stödsamtal med diakon eller präst.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/alingsas/samtal-och-stod

Självhjälp på nätet

www.minkompass.se

Länk till telefonjourer som man kan ringa och prata med när livet känns svårt.

www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka-vard/Jourtelefoner-och-radgivning/

Stöd vid relations- och/eller familjeproblem.

Familjerådgivningen Alingsås.
Hemsida: www.alingsas.se/omsorg-hjalp/familj-barn-och-ungdom/foraldrastod/familjeradgivning
Telefon: 0733 - 90 21 65

Stöd till föräldrar.

Föräldrarådgivningen
Kontaktperson Ilze Norman.
Telefon: 0322 - 100 59. Telefontid, måndag 13.00-14.30 samt onsdag-torsdag 08.15-09.30.

BRIS

Vuxentelefon: 077 - 150 50 50

Stöd till ungdomar.

Ungdomsmottagningen
Erbjuder olika typer av stöd till ungdomar (upp till 25 år).
Telefon: 0322 - 63 93 61 alt. 010 - 435 85 50.
Telefontid måndag-tisdag samt torsdag-fredag kl 11.00-12.00, onsdag kl 14.00-15.00.
Närhälsan Alingsås ungdomsmottagning

www.umo.se

Psykoterapimottagningen vid Psykologiska Institutionen (Göteborgs Universitet).

Möjlighet till psykodynamisk terapi 1½ år, psykodynamisk korttidsterapi 14 sessioner eller KBT-behandlingar mot specifika fobier, social fobi, panikångest, depression stress m.m.
Hemsida: www.psy.gu.se/psykoterapimottagning för mer information.

Stöd vid misshandel/våld i nära relationer.

Utväg, Södra Älvsborg
Utväg erbjuder stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relation eller till den som har ett vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld.

För mer information och kontaktuppgifter hänvisas till www.utvag.com

Kvinnofridslinjen
Erbjuder råd, stöd och hjälp till kvinnor som upplever hot och/eller våld i nära relationer.
Även stöd till närstående.
Jourtelefon 020 - 50 50 50 (dygnet runt)

Terrafem

Erbjuder råd, stöd och hjälp till kvinnor som upplever hot och/eller våld i nära relationer. Stöd kan erbjudas på ca 50 olika språk. Även juridisk hjälp, stödboende m.m.
Jourtelefon: 020 - 52 10 10 (vardagar 08.00-17.00)
Hemsida: www.terrafem.org

Stöd till livsstilsförändring.

Hälsoenheten, Alingsås
Erbjuder hälsosamtal och stöd med att komma igång med fysiskt aktivitet. Erbjuder även sömnskola, medicinsk yoga, stresshantering, alkohol och tobaksrådgivning, samt samtal om kost.
Hemsida: www.narhalsan.se/livslinjen