Distriktsläkarmottagning

Hos oss får du hjälp med både akuta och icke-akuta besvär.

Våra akuttider är för dig som har ett akut problem och snabbt vill få hjälp. Till exempel akut smärta, feber, diarré, hosta eller liknande. Besökstiden är kort och har du behov av ytterligare läkarbesök för fler besvär, erbjuder vi återbesökstider.

Våra icke-akuta tider är för dig som har långvariga besvär som behöver utredas mer. Till dessa icke-akuta tider erbjuder vi patienter med kroniska eller allvarliga sjukdomar att komma på kontroll. Målet är att du som har kroniska besvär alltid ska träffa samma doktor. 

Våra distriktsläkare

Barbara Hansson
Göran Fälthammar
Inma Gavilan