Distriktssköterskemottagning

Vi arbetar för att hjälpa dig på bästa sätt vid olika sjukdomar samt om du har frågor som rör din hälsa. Här kan du få sjukvårdande behandling och rådgivning när det gäller till exempel:

• Sår och hudåkommor
• Blodtryckskontroller
• Injektion/Vaccination
• Inkontinensbesvär/urinläckage, katetervård
• Livsstilsamtal om kost, fysisk aktivitet, alkohol eller tobak

Våra distriktssköterskor

Linnea Brändström
Tordis Hillberg

Specialistmottagningar

Astmamottagning

Telefonrådgivning och tidsbeställning
mån-fre 8-16.30
Telefon 0322-83771

Astmasköterskan är till för dig som har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Hos oss får du rådgivning om astma och KOL. Vi gör även kontroll av lungfunktionen som läkaren har ordinerat, samt årskontroller och uppföljningar.

Diabetesmottagning

Telefonrådgivning och tidsbeställning
mån-fre 8-16.30
Telefon 0322-83771

Diabetessköterskan ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Du som har diabetes erbjuds årliga kontroller hos distriktssköterska och läkare.