Våra mottagningar

Distriktsläkarmottagning

Vi erbjuder hög tillgänglighet på Närhälsan Bengtsfors vårdcentral. Ring oss för rådfrågning och tidsbokning till läkare samt för bokning av telefontid. Telefon 010-4416310

Distriktssköterskemottagning

​Mottagning dagligen efter tidsbeställning

Telefontid 08.30-09.30  

Telefon:

010-4416330
010-4416331
010-4416332

Specialistsköterskemottagningar

Närhälsan Bengtsfors vårdcentral erbjuder dig tidsbeställda mottagningar till flera specialistutbildade sjuksköterskor inom olika områden.

Astma

Här görs astmakontroller som spirometri,samtal om astma och stöd vid rökavvänjning. Astmasjuksköterska gör också pricktest.

Diabetes

Vid diabeteskontroller tas bland annat HbA1c, blodtryck och samtal förs om faktorer som påverkar sjukdomen.

Demens

Demenssjuksköterskan medverkar exempelvis i utredning av minnesproblem och genomför anhörigintervjuer.

Inkontinens

Här görs grundläggande utredning av inkontinensproblem. Du kan få förskrivet hjälpmedel och få stöd och råd angående inkontinens.

Hjärta-kärl

Kontroll av blodtryck och uppföljning av läkemedelsbehandling och samtal om livsstilfaktorer ingår i denna mottagning. Vi gör även 24-timmarsmätningar av blodtrycket.

KBT-terapeut

Telefon 010-441 63 05, mån, ons, tors kl 12:00-12:30. Övrig tid telefonsvarare

Kurator/KBT-terapeut

Telefon 010-441 63 42, mån, tis, fred kl 12:00-12:30. Övrig tid telefonsvarare.

KBT-terapeut och kurator träffar patienter med behov av psykosociala insatser i samband med ohälsa . Det kan röra sig om: psykisk ohälsa som stress, oro, ångest, sömnbesvär, nedstämdhet eller depression, akuta kriser vid dödsfall, separation eller allvarig sjukdom. Vi strävar efter att optimal livskvalitet för patienten uppnås och att patientens egen förmåga att påverka sin livssituation stimuleras och tillvaratas. Behandlingen är i första hand korttidsinriktad. Vi kan erbjuda krissamtal och stödsamtal.

Rökavvänjning

Telefonnummer 010-441 63 10

Fotvårdsspecialist

För dig med behov av medicinsk fotvård kan du efter remiss från läkare eller diabetessköterska få hjälp med fotvård.