Demensskola

Närhälsan Solhem rehabmottagning

Demensskolan riktar sig dels till dig som är demenssjuk i ett tidigt skede och dels till närstående. Man kan delta gemensamt eller som närstående komma själv. Man behöver som demenssjuk ha relativt god insikt om sina minnesproblem för att kunna tillgodogöra sig innehållet.

Under fyra grupptillfällen informerar arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut om demenssjukdomar, minnesstrategier, kognitiva hjälpmedel, fysisk aktivitet och stödfunktioner i samhället. Dessutom deltar Demensteamets sjuksköterska, anhörigstödjare och biståndshandläggare från kommunen. Information om Action.

Vi träffas på Närhälsan Solhem rehabmottagning. Varje grupptillfälle varar ca 2 timmar.

Patientavgift gruppbesök 50 kr. Frikort gäller. Närstående deltar kostnadsfritt.

För mer information kontakta oss på telefon 010-435 84 00.