Mottagningen för ungas psykiska hälsa

På vår mottagning för unga med psykiska besvär hjälper dig som är mellan 6 - 18 år.  Vi behandlar bekymmer som ännu inte vuxit sig alltför stora. Det kan till exempel handla om att vardagen präglas av konflikter och bråk, problem med ångest, stress och nedstämdhet eller blyghet. Både barn och föräldrar är självklart välkomna att kontakta oss och du behöver inte vara listad på vårdcentralen.

Hos oss kan du få hjälp genom:

• Rådgivning och information
• Föräldrastöd
• Behandling i grupp
• Individuella samtal
• Familjesamtal

Vi som jobbar här är psykologer, socionomer och läkare. Vi hjälper också till att lotsa vidare till andra resurser runt barn och unga om vi ser att det kan vara en väg vidare för er.

Vi tar inte emot remisser, men andra vårdgivare såsom elevhälsa, andra vårdcentraler och ungdomsmottagningar är välkomna kontakta oss för konsultation och kan förmedla kontakt med oss när det behövs.

Kontakta oss via Södra Torget vårdcentral 010-4359500. Vi kommer därefter att kontakta dig. Du kan också söka oss via 1177/minavardkontakter.