Vi som arbetar på vårdcentralen

Distriktsläkare

Kristofer Wennerström
Björn Belfrage
Mikael Nordlund
Elvira Frind

ST-läkare

Jenny Ann Andersson
Deyana Dobreva Velikova

Distriktssköterskor

Susanne Broberg
Jessica Boltorp
Gunilla Ottersten
Eva-Lena Storm
Malin Hansson

Psykolog

Anna Belfrage

Kurator

Eva Nyberg Karlsson
Tove Melander

Astmasköterska och rökavvänjning

Eva-Lena Storm
Ann Hjoberg

Diabetessköterska

Malin Edvardsson

Hjärt-/kärlsköterska

Helena Eriksson

Fotvårdare

Birgitta Lundqvist, telefon 070 082 35 73