Gravid/Abort

Graviditetsbesked

Det första tecknet på att du är gravid är att mensen uteblir. Andra tecken på att du är gravid kan vara att du mår lite illa på morgonen, blir känslig för lukter, får ömma bröst och blir jättetrött på kvällarna.
Med ett graviditetstest får du veta om du är med barn. På ungdomsmottagningen är graviditetstesten gratis . Graviditetstestet är ett urinprov och din mens skall ha uteblivit i minst 5 dagar. Du får svar på testen efter en kort stund.
Du kan prata med barnmorskan om vad provsvaret betyder för dig . Du kan få hjälp med att boka det första besöket på mödravårdscentralen.
Om du överväger abort kan du tala med barnmorskan om det och du får ofta möjlighet att prata vidare om det med mottagningens kurator.

Graviditet

Man brukar säga att en graviditet varar 9 månader, men lite mer exakt varar den 40 veckor d.v.s. 280 dagar. Man kan räkna ut ett ungefärligt datum för förlossningen på följande sätt.

 • Ta datum för första dagen av senaste mensen
 • Lägg till 7 dagar
 • Dra ifrån 3 månader


Det kan vara variationer på 2 veckor åt vardera hållet. Den som har långt mellan mensen måste lägga till några dagar.

Mödravårdscentral / barnmorskemottagning

Det finns mödravårdscentraler (MVC) över hela landet där blivande mammor kan bli undersökta och där de blivande föräldrarna får stöd under sin graviditet. På MVC har man föräldrautbildning för blivande föräldrar.Är du ensamstående kan du självfallet också vara med.

Under graviditeten går man regelbundet till mödravårdscentralen. Det första besöket hos barnmorskan
görs i åttonde till tolfte graviditetsveckan. Det är bra om båda de blivande föräldrarna är med från början och får träffa barnmorskan som sedan skall följa dem undergraviditeten.
Telefonnummer till din mödravårdscentral hittar du på de blå sidorna i telefonkatalogen.

Abort

Att ta ställning till om man skall avbryta graviditeten eller inte är för många en svår fråga.

I Sverige har vi fri abort till och med 18:e graviditetsveckan enligt den lag som kom ut 1975.
Vår lag ger kvinnan och ingen annan, det slutgiltiga avgörandet.
Det är kvinnan själv som bestämmer över sin kropp och har själv ansvar för sin framtid. Abort är en rättighet som kvinnan har och ingenting som hon måste ange skäl för eller argumentera för att få.
Att ta beslut om att fortsätta eller avbryta en graviditet är en fråga av djup existentiell betydelse, gränsen mellan liv och död blir tydlig. Det kan vara svårt att fatta beslut. Kvinnan och mannen har möjlighet till att få stöd och hjälp på Ungdomsmottagningen.

Olika abortmetoder

Det finns olika abortmetoder. Vid tidig abort kan kvinnan välja mellan kirurgisk och medicinsk metod. I båda fallen är man på sjukhus i fyra till sex timmar.

 • KIRURGISK ABORT
  Denna abortmetod utförs upp till 12 e graviditetsveckan. Ingreppet görs oftast polikliniskt, dvs. kvinnan blir inte inlagd utan får gå hem samma dag.
  Inför aborten ska kvinnan vara fastande från och med midnatt samma dag. Ingreppet kan göras i lokalbedövning eller under narkos. Oavsett vilken bedövningsmetod som väljs så är inte själva ingreppet smärtsamt.
  Ingreppet utförs av gynekolog och tar cirka tio minuter. Efter ingreppet får kvinnan stanna några timmar under uppsikt. Efter aborten kan kvinnan få mensliknande smärtor under några dygn. Det är normalt att ha en blödning som pågår upp till tio dagar efter aborten, den är oftast sparsammare än en vanlig menstruation.
 • MEDICINSK ABORT
  Förloppet vid en medicinsk abort kan liknas vid ett missfall. Man kan använda metoden upp till nio veckor, räknat från sista mensens första dag.
  Kvinnan får den abortframkallande medicinen (Mifegyne) i samband med ett besök på gynekologmottagningen. När kvinnan tagit dessa tabletter kan hon inte ändra sig, utan aborten måste fullföljas.
  Två dagar senare ska kvinnan komma tillbaka till gynekologmottagningen för att få behandling ( prostaglandin ) som sätter igång sammandragningar av livmodern. Kvinnan har möjlighet att få smärtlindring. Efter ett par timmar börjar en blödning som i de flesta fallen följs av missfall. Hon stannar för observation i fyra till sex timmar.
  Få kvinnor känner smärta efter tablettintaget, men de första timmarna efter prostaglandinbehandlingen känner de flesta en måttlig , ibland mer intensiv, mensliknande smärta. Båda behandlingarna ( Mifegyn och prostaglandin ) måste fullföljas för att graviditeten ska avbrytas.
  Kvinnan erbjuds en efterkontroll på gynekologmottagningen efter 2 – 3 v .
 • SEN ABORT
  Efter den 13:e graviditetsveckan kan man inte använda den enkla operationen på grund av risk för skador på livmodern och livmoderhalsen. Man utför aborten i två steg . Under detta ingrepp är kvinnan inneliggande på sjukhuset.
 • EFTER ABORTEN
  Sorg ock lättnad är båda lika normala reaktioner. Hur kvinnan känner sig efteråt beror på omständigheterna omkring aborten. En tid efter aborten erbjuds ett återbesök hos läkare eller barnmorska för att se att allt är normalt efter ingreppet. Kvinnan får möjlighet till att diskutera om och få preventivmedel. Tid till kurator erbjuds också i de flesta fall.
 • BLÖDNINGAR
  Kvinnan har ofta blodblandade flytningar under de första två veckorna. På grund av infektionsrisken är det inte lämpligt att använda tampong under de närmsta veckorna.
  Om blödningarna blir rikligare än vid mens eller om kvinnan får ont ska hon kontakta läkare.
 • SAMLAG
  Så länge kvinnan blöder eller har blodblandade flytningar är infektionsrisken större än vanligt men när kvinnan känner lust och blödningarna har upphört går det fint att ha samlag igen.

Har du ytterligare frågor och funderingar kring abort så kan du vända dig till din ungdomsmottagning.