Gonorré

Gonorré är en ovanlig infektion i Sverige även om vi de senaste åren sett en ökning av antalet fall. Ute i världen är detta dock en vanlig sjukdom och i hälften av de fall vi ser i Sverige har smitta skett utomlands.

Gonorré ger hos män urinrörskatarr, ofta med riklig flytning och sveda då man kissar.

Gonorré ger hos kvinnor infektion i urinröret och livmoderhalsen, men kan ofta vara helt utan symtom.

Gonorré kan även finnas i svalget och i ändtarmen. Bakterien kan orsaka samma typ av komplikationer som klamydia, framförallt i form av risk för sterilitet.

 

Provtagning
Provtagning sker oftast via ett urinprov. OBS! Du skall inte ha kissat på 2 timmar. Prov kan även tas från urinröret/livmoderhalsen. Provsvar ges efter 1 vecka.

Behandling
Infektionen behandlas med antibiotika.

Kontakta din Ungdomsmottagning om du har frågor eller misstänker att du är smittad.