Hepatit

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids sexuellt eller via blod. Hos den som är bärare av hepatit B finns smittämnet i kroppsvätskor, sädesvätskan och i blodet.
Man kan smittas av hepatit genom att få blod från en smittsam person på skadad hud eller på slemhinnor, genom att sticka sig på eller använda orena injektionsnålar och av att dela uppdragskärl med smittade personer.
Hepatit B kan smitta vid samlag utan kondom.

Hepatit C är ett virus som sprids via blodet. Det smittar genom att smittsamt blod kommer in i blodet på en annan person, t ex via orena injektionsverktyg och uppdragskärl. Hepatit C kan smitta via samlag men risken är låg, kondom skyddar.

Kontakta din Ungdomsmottagning om du har frågor eller misstänker att du är smittad.