Herpes

Vanlig sexuellt överförd virusinfektion som ger små blåsor och smärtsamma sår i underlivet. Närbesläktad med läppherpes, som också kan smitta till könsorganen. Förstagångsinfektionen ger utbredda blåsor och sår, som spontant läker på 2 – 3 veckor. Herpesinfektionen ger alltid kroniskt bärarskap av viruset med risk för återfall. Dessa är vanligen lindrigare än förstagångsinfektionen och uppträder med mycket varierande frekvens hos olika individer.

Smittsamheten är hög när man har blåsor eller sår. Viss smittsamhet kan också finnas hos infekterade bärare av virus och som inte har några som helst besvär eller symtom.

Någon bot finns för närvarande ej. Tidigt insatt behandling med antivirusmedel förkortar sjukdomsförloppet.