Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium är en bakterie som smittar sexuellt. Den ger upphov till infektion i urinrör och livmoderhals.

Symtom:

  • Sveda från urinröret när man kissar
  • Flytning från urinrör eller slida
  • Många har lindriga eller inga besvär

 

Inkubationstid
Troligen ca 1 vecka.

Komplikationer:
Man tror att Mycoplasma genitalium kan ge infektion i äggledare och bitestikel. Man vet ännu inte om bakterien också kan orsaka sterilitet och utomkvedshavandeskap.

Hur går undersökningen till?
Prov tas på samma sätt som klamydia , dvs. urinprov eller prov med bomullspinne från urinrör och livmodertapp. Du ska ej ha kissat på minst en timma.

Behandling
Infektionen behandlas med antibiotika. Ibland måste man byta antibiotikasort för att få bort bakterien. Du skall oavsett hur lång tid din antibiotikakur är avstå från samlag i 10 dagar från behandlingsstart.
Ska min partnet behandlas?
Eftersom bakterien smittar vid sexuellt umgänge b��r fast partner alltid undersökas och behandlas. Även tidigare partners bör undersökas. Mycoplasma genitalium omfattas inte av smittskyddslagen.