Smittskyddslagen

Smittskyddslagen är till för att förhindra smittspridning.

Vad säger lagen?

Läkaren:

  • Är skyldig att undersöka och behandla patienten.
  • Ge den smittade information både muntligt och skriftligt för att förhindra smittspridning
  • Bedriva smittspårning
  • Anmäla till smittskyddsinstitutet

Patienten som tror sig vara smittad med en samhällsfarlig sjukdom är skyldig att

  • söka läkareta prov
  • följa förhållningsreglerna
  • medverka till smittspårning
  • ta emot behandling (är kostnadsfri)