Syfilis

Syfilis är en sexuellt överförbar infektion. Den indelas i olika stadier.
Syfilis förekommer inte så ofta i Sverige men är dock fortfarande vanlig i många andra länder.
I de forna öststatsländerna har antalet nya fall ökat de senaste åren.
Vill du veta mer om Syfilis kan du läsa på www.smittskyddsinstitutet.se