Koppar-spiral

De första moderna spiralerna var av plast och såg ut som spiraler, därav namnet. De spiraler som används idag är centimeterstora och har en T-formad stomme av plast, med koppartråd runt skaftet och ibland också på "T-armarna".
 
Genom att utsöndra koppar försämrar spiralen miljön för äggcell och spermier så att befruktning förhindras.
Spiralen sätts in i samband med gynekologundersökning. Den kan tas ut när som helst men kan också behållas i fem till tio år innan den behöver bytas. Kvinnans förmåga att bli gravid återkommer så fort spiralen tagits ut.
Allergi mot koppar förekommer men är mycket sällsynt.
 
Vid sexuell smitta, till exempel klamydia, ökar risken för spridning till äggledarna för den som har spiral. Spiral passar därför bäst för kvinnor som lever i stabila relationer. Spiralen kan medföra längre och rikligare menstruationer. Även rikligare flytningar kan förekomma.
 
Spiralen kan i enstaka fall stötas ut i samband med en riklig mens utan att kvinnan märker det. Hon kan själv kontrollera att spiralen sitter kvar genom att den har två tunna trådar som känns högst uppe i slidan.
 
Säkerhet
Mindre än 1 kvinna av 100 blir gravid under ett års användning.
Den som trots spiralen blir gravid bör låta ta ut den, eftersom den ökar risken för missfall så länge den sitter kvar.

Tillgänglighet
Spiralen sätts in av barnmorska eller läkare vid en vanlig undersökning. Kvinnan får kopparspiral kostnadsfritt.

OBS! Spiral skyddar ej mot könssjukdomar.
 
Vill du veta mer ? Hör av dig till din Ungdomsmottagning.