P-plåster

Innehåll
Verksamma ämnen: norelgestromin 6 mg och etinylestradiol 600 mikrogram. De aktiva beståndsdelarna frisätts under 7 dygn då 150 mikrogram norelgestromin och 20 mikrogram etinylestradiol frisätts per 24 timmar.
Övriga ämnen: polyisobuten, polybuten, krospovidon, fiberväv av polyester och laurillaktat

Verkningssätt
Evra är ett tunt, beigefärgat, depotplåster av plast. Den klibbiga, häftande sidan fästes på huden sedan man avlägsnat skyddshöljet av klar plast. Den klibbiga delen av depotplåstret innehåller de aktiva beståndsdelarna, som frisätts kontinuerligt genom huden och går ut i blodomloppet. Plåstret innehåller två hormoner, gestagen och östrogen. Evra skyddar mot graviditet genom att hämma ägglossningen och påverka livmoderns slemhinna så att ett befruktat ägg får svårt att utvecklas. Dessutom blir livmoderhalsens sekret tjockt vilket gör det svårt för spermierna att tränga igenom.

Försiktighet
Evra är troligen inte lika effektivt på kvinnor som väger 90 kilo eller mer.
Innan du använder Evra måste du besöka din läkare/barnmorska för en medicinsk undersökning

Kassera använda och oanvända plåster så här: Var försiktig när du kasserar använda plåster. Efter användning innehåller plåstret fortfarande betydande mängder innehållsämnen. Kvarvarande hormonellt aktiva innehållsämnen kan ha en skadlig verkan om de hamnar i vattensystem. För att kasta det använda plåstret, öppna därför etiketten på utsidan av originalpåsen. Placera det använda plåstret under den öppna etiketten så att den klistriga ytan täcker det skuggade området. Förslut etiketten med det använda plåstret inuti och kasta den sedan, oåtkomligt för barn. Eventuella använda eller oanvända plåster skall kasseras enligt gällande föreskrifter eller lämnas tillbaka till apoteket. Hjälp till att skydda miljön genom att inte spola ned använda plåster i toaletten och lägg dem heller inte i vattenavloppssystem.
Var rädd om vår miljö, släng aldrig p-plåstret i toaletten!

För mer information se Fass.se