Samtal, råd & stöd

Det finns tillfällen då man behöver tala med någon som man inte träffar normalt. Det kan handla om sex och samlevnad, relationer, kompisar eller att vara orolig och ledsen över något. Du kan ta kontakt med ungdomsmottagningen för samtal om, t.ex: 

  • Sexualitet 
  • Graviditet
  • Droger
  • Matvanor
  • Självförtroende/självkänsla 
  • att må bra
  • att vara lugn och trygg
  • att finna styrkor/förmågor
  • att bygga goda relationer
  • att göra bra val

Samtalet är något mellan dig och den du pratar med t ex kuratorn.
Samtalet sker under tystnadsplikt. Ibland kan det vara bra att tillsammans bjuda in någon mer. Den inbjudne kan vara partner, förälder, kamrat eller någon annan som är viktig för just dig.

Om du vill veta hur du tar kontakt? Klicka på de lokala mottagningarna till vänster i menyn.