Sekretess / Tystnadsplikt

Alla anställda på en Ungdomsmottagning omfattas av tystnadsplikt eller sekretess. Detta innebär att man kan komma till oss utan att vi talar om det för någon annan.
  
Tystnadsplikten innebär dock inte att vi aldrig kan säga någonting till någon. Det kan komma till situationer när vi har skyldighet att bryta vår tystnadsplikt.
T ex om vi får reda på något brottsligt, som sexuella övergrepp, droger m.m.

Man kan säga att en "tumregel" är, att vi får reda på någonting som gör oss mycket oroliga för hur personen har det måste vi föra det vidare, antingen till föräldrar och/eller till socialtjänsten.