Allmänläkare


Allmänläkaren har ett brett arbetsområde där han / hon är van att möta både flickor och pojkar.
Till allmänläkaren kan du söka för exempelvis:

  • Psykosomatiska sjukdomar
  • Gynekologiska sjukdomar
  • Könssjukdomar
  • mm.

Läkaren är medicinskt ansvarig på mottagningen.
Personalen på mottagningen hänvisar ibland patienten vidare till läkaren.