Barnmorska


Barnmorskans huvudsakliga uppgift är att arbeta med sexualitet och hälsa samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Här är några exempel på när man kan komma till barnmorskan:

  • Önskan om eller frågor om preventivmedel, menstruationsproblem, graviditetsmisstanke, samtal om abort.
  • Sexuella problem, akut-p-piller, gynundersökning.
  • Provtagning på grund av misstanke om könssjukdom, funderingar om sin kropp.

Man kan även komma för samtal.
Tillsammans med läkare på UM har barnmorskan ett medicinskt ansvar inför ungdomarna så att de får ett kvalificerat omhändertagande. Utöver detta arbetar barnmorskan med utåtriktad verksamhet, ofta tillsammans med mottagningens övriga personal, tex. till skolklasser, på föräldramöten, ungdomsgårdar, vårdskolor och i andra utbildningar.