Gynekolog

Genom att vara den medicinska experten inom gynekologin har läkaren sin främsta uppgift i att handlägga det sjuka och göra bedömningar av avvikelser som övrig personal misstänkt eller konstaterat.
Gynekologen är framför allt barnmorskans handledare och skall ansvara för vidareutbildning och utveckling av metoder för det medicinska omhändertagandet.
Gynekologens arbete består i att handlägga komplicerade preventivmedelsfrågor liksom frågor om abort, blödningsrubbningar och avvikande pubertetsutveckling. Samt att diagnostisera och behandla olika sjukdomstillstånd såsom infektioner, sexuella dysfunktioner och hormonella rubbningar. Gynekologen bidrar även vid utredningar av sexuella övergrepp.
Individuell rådgivning är gynekologens främsta arbetsuppgift.