Kurator

Kuratorn har ansvaret för en helhetssyn på sociala frågor.
Kuratorn har samtal med ungdomar (och ev. deras familjer) enskilt eller i grupp. Samtalen kan vara rådgivande, stödjande eller behandlande.
Ungdomar kontaktar Kuratorn om det känns viktigt. Ingen fråga är för stor eller för liten. Samtalen kan handla om t ex krisbearbetning, relationer, mobbing, droger, sexuella övergrepp, identitet, existentiella frågor, oro mm. Andra arbetsuppgifter kan vara, abortrådgivning, smittspårning och samtal kring sexualitet. Kuratorn har till uppgift att stödja förändringsarbete, stärka självkänslan, påverka beteenden, medvetandegöra attityder, arbeta med frågor kring livsstil.Kuratorn arbetar även utåtriktat tillsammans med övrig personal t ex genom studiebesök på mottagningen, skolinformation och medverkan på föräldramöten.
Kuratorn utgör en förbindelselänk mellan ungdomar och andra samhällsresurser.