Psykolog

Psykologens arbetssätt är huvudsakligen inriktat på kris - och stödsamtal samt psykoterapeutiskt behandlingsarbete, främst individuellt, men även grupp - och familjebehandling förekommer.
Psykologens arbetsområde består bl.a. av psykisk ohälsa och psykiska problem hos ungdomar, t ex abortproblematik, anorexi, bulimi, depression, fobier, identitetsproblem, krisreaktioner av olika slag, psykosomatiska problem, sexuella övergrepp och självmordstankar.