Sjuksköterska

På de flesta ungdomsmottagningarna i Skaraborg finns en manlig sjuksköterska. Vissa har också vidareutbildning i psykiatri.
Den manliga sjuksköterskan vänder sig främst mot manliga besökare men tar också emot kvinnor för individuella besök.
Frågor som rör kroppen, könssjukdomar, preventivmedel, sexualitet, provtagning är några av de orsaker man kan komma för.
Sjuksköterskan har individuella samtal vid ett eller flera tillfällen. Det kan då röra sig om oro, relationsproblem, krisbearbetning m.m.Sjuksköterskan arbetar såväl med medicinska som psykiska och sociala frågor. Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv där resurser tas tillvara så att individen stärks i sitt fortsatta liv.
Tillsammans med övrig ungdomsmottagningspersonal arbetar sjuksköterskan utåtriktat. Det utåtriktade arbetet utgörs framförallt av sex- och samlevnadsinformation till grund- och gymnasieelever och att ta emot studiebesök på ungdomsmottagningen.