Distriktssköterskemottagningen i Floby upphör

Primärvårdsstyrelsen har beslutat att inte återöppna distriktssköterskemottagningen i Floby

Mottagningen har varit stängd sedan vecka 24. Avsikten har varit att öppna igen efter sommaren, men det har tyvärr visat sig omöjligt att bemanna med läkare och distriktssköterskor i tillräcklig omfattning.

Distriktssköterskemottagningen i Floby har tillhört Närhälsan Oden vårdcentral. Närhälsan behöver nu istället samla sin personal och sina resurser på Oden för att kunna ge alla listade patienter en god och kvalitetsinriktad vård.

Möjligheten till hembesök för de äldre och kroniskt sjuka i Floby kommer att finnas kvar och fortgå som tidigare.

Närhälsan Odens vårdcentral