Multimodal smärtrehabilitering

Närhälsan Falköping Rehabmottagning tar emot patienter med långvarig smärta för bedömning och behandling efter remiss från läkare. Du kan även söka hit med egenremiss.

Vi tar emot personer från hela Västra Götalandsregionen.

Verksamheten riktar sig till dig som har behov av mer omfattande och samordnade insatser kring din smärtproblematik än vad som kan erbjudas på din ordinarie rehabmottagning. Teamet erbjuder en samordnad rehabilitering, vilken syftar till att ge dig ökade kunskaper om smärta, hur du kan hantera din smärta samt öka din livskvalitet. Om du har ett arbete kan målet vara att förebygga/minska sjukskrivning.

Moultimodalt arbetssätt
Vår enhet har lång erfarenhet av smärtrehabilitering. Vi arbetar multimodalt och teamet består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, specialistläkare i smärta, psykolog och sjuksköterskor. Remissvar skickas efter utredning och avslutad rehabilitering till remitterande läkare.

Kartläggning
För att ta ställning till ditt rehabiliteringsbehov blir du kallad till enskilt besök hos vår specialistläkare, det kan också bli aktuellt med bedömning av övriga teammedlemmar. En kartläggning görs av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga resurser och hinder. Viktiga aspekter vid bedömningen är din motivation och förmåga att aktivt delta i rehabiliteringsprogrammet.

Individuell rehabilitering
Teamet erbjuder olika former av rehabilitering. Som patient i teamet erbjuds du såväl enstaka behandlingsinsatser under en kortare period som mer omfattande rehabilitering. Bland mycket annat kommer du att få ökade kunskaper om vikten av balans i vardagen samt strategier för att hantera din smärta. Behandlingen kan bestå av kroppsmedvetandeträning, avspänning, mindfulness, fysisk aktivitet, ergonomi, samtal m.m. Rehabiliteringen genomförs individuellt.

Helhetsperspektiv
Teamet arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med fysiska, psykiska och sociala aspekter med stöd av principer enligt KBT och ACT. Vi utgår från din egen kraft att förändra och påverka din situation.