Läs mer om våra mottagningar

Läkarmottagningen 

På mottagningen finns erfarna disktriktsläkare och utbildningsläkare som befinner sig på olika utbildningsnivåer.

Förutom att läkarna tjänstgör på läkarmottagningen deltar de också i arbetet på BVC (barnhälsovård) och äldreboenden.

Sjuksköterske och distriktsköterske mottagningar

Allmän

Är till för dig om du behöver hjälp med bland annat;

 • Omläggning av enklare sår
 • Kateter besvär
 • Injektioner
 • Borttagning av stygn
 • Vaccinationer
 • Blodtryckskontroller
 • Öronspolningar

Vi har tidsbeställd mottagning men akuta tillstånd eller om du har skadat dig på något sätt går alltid före tidsbokade besök.

Astma/KOL mottagning

Vänder sig till dig med

 • Astma
 • Allergi
 • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)

Och du kan vända dig till mottagningen när det gäller

 • Rådgivning och
 • Kontroll av din lungfunktion (spirometri)

Bensårsmottagningen

Vänder sig till dig med

 • Sår på benen
 • Eksem
 • Åderbråck
 • Svårläkta sår
 • Stödstrumpor/kompressionsstrumpor
 • Inkontinenshjälpmedel

Blodtrycksmottagning

Till mottagningen kommer man för sedvanlig blodtryckskontroll och årlig kontroll när man har blodtrycksbehandling.

Vi erbjuder;

 • Genomgång av livsstilsfaktorer.
 • Viss provtagning.
 • Blodtrycksmätning.

Remiss från läkare krävs vid;

 • 24-timmars blodtrycksmätning
 • Mätningar inför eventuell medicinering

Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen får patienter med diabetes råd och stöd med följande.

 • Kost
 • Motion
 • Utprovning samt instruktion av blodsockermätare
 • Medicinjustering
 • Insulin rådgivning
 • Provtagning

Motion tex dagliga promenader, stavgång och lagom mycket mat är grundläggande för normalvikt och bra blodsocker.

Till diabetesmottagningen kommer man på läkarremiss.

Fotmottagningen

Till fotmottagningen kommer du via remiss från läkare eller diabetes sköterska om du har en grundsjukdom som innebär ett hot eller risk för dina fötter, t.ex. diabetes, reumatoid artrit (RA), kroniska hudsjukdomar, kärlsjukdom och neurologiska sjukdomar eller uttalade felställningar i foten.

Kontakt
Fotterapeut Carina Folkesson

Telefon: 0515-878 17

Mottagning för sexuellt överförbara infektioner (STI-mottagning)

Har du misstanken eller oron över att ha blivit smittad med en sexuellt överförbar infektion. Eller känner du av symtom som sveda, trängningar, flytningar eller obehag efter en
sexuell kontakt, är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 0515-87860

Du som ej fyllt 25 år kan också vända dig till din ungdomsmottagning.

klamydia.se kan du beställa ett gratis klamydistest och se ditt provsvar på nätet.